Koszyk zakupów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

§1 Warunki składania zamówienia


1. Internetowy sklep wcsklep.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3. Wszystkie ceny w wcsklep.pl, są cenami brutto, zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych, i obowiązują tylko w naszym sklepie internetowym.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone.

5. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.wcsklep.pl, wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzeni złożenia zamówienia.

6. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.

7. Otrzymanie przez wcsklep.pl, każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.

8. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

9. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 48 h. nie będą rozpatrywane.

10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 14,00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

11. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. W przypadku błędów na wystawionym dokumencie na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów Kupujący zobowiązany jest to wystawienia Noty Korygującej.

12. Klienci wcsklep.pl, biorą udział w akcjach promocyjnych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.

13. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

 

§2 Cena wysyłki


1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany indywidualnie do każdego zamówienia przez pracownika sklepu i zostaje wykazywany kupującemu.

 

§3 Warunki dostawy i płatności


1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym produkcie. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy lub nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy producenta lub firmy kurierskiej.

3. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą płatności elektronicznej Payu, przelewu bankowego, za pobraniem lub gotówką w kasie firmowej.

4. Zaksięgowanie zaliczki jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wysyłki zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

6. Ponowna wysyłka towaru wynikająca z nieodebrania paczki w terminie przez kupującego nadawana jest na koszt kupującego.

 

§4 Zwroty

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres WCSKLEP Ha2O ul. Gałeczki 61
41-506 Chorzów

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

WCSKLEP HA2O
ul. Gałeczki 61
41-506 Chorzów

3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep. Konsument musi wybrać najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Dla innych kosztów odesłania przedmiotu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 V 2014 kupujący może odstąpić od zakupu, nie podając przyczyny. W przypadku zwrotu prosimy odesłać towar zwykłą przesyłką pocztową wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży. Wartość zamówienia wynikająca z rezygnacji zakupu zostanie zwrócona natychmiast na wskazany rachunek bankowy. W przypadku niepodania przyczyny koszty odesłania ponosi Klient.

5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów.

 

§5 Reklamacje

 

1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

2. Towary sprzedawane w wcsklep.pl, są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.

3. Na reklamację jest termin 14 dni w przypadku reklamacji kupującego z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 561[5] Kodeksu cywilnego w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej konsument powinien otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację w terminie 14 dni.

4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z wcsklep.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

 

§6 Postanowienia końcowe


1. Internetowy sklep wcsklep.pl, zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronach internetowych Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Ha2o Kamil Klaużyński, adres siedziby: ul. Adamka 22f/4, 41-909 Bytom, NIP: 4980181247, REGON: 363609731