Koszyk zakupów

Brak produktów w koszyku.

REKLAMACJE

1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

2. Towary sprzedawane w wcsklep.pl, są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.

3. Na reklamację jest termin 14 dni w przypadku reklamacji kupującego z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 561[5] Kodeksu cywilnego w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej konsument powinien otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację w terminie 14 dni.

4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z wcsklep.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

ZWROTY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

WCSKLEP
Ul. Gałeczki 61
41-506 Chorzów

2. W przypadku zwrotu prosimy o kontakt z wcsklep.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego 

3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep. Konsument musi wybrać najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Dla innych kosztów odesłania przedmiotu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 V 2014 kupujący może odstąpić od zakupu, niepodający przyczyny. W przypadku zwrotu prosimy odesłać towar zwykłą przesyłką pocztową wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży. Wartość zamówienia wynikająca z rezygnacji zakupu zostanie zwrócona natychmiast na wskazany rachunek bankowy. W przypadku niepodania przyczyny koszty odesłania ponosi Klient.

5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów.