Zwroty

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

WCSKLEP HA2O
ul. Techników 23a,
40-326 Katowice.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres WCSKLEP HA2O  ul. Techników 23a, 40-326 Katowice.

3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 V 2014 kupujący może odstąpić od zakupu, niepodający przyczyny. W przypadku zwrotu prosimy odesłać towar zwykłą przesyłką pocztową wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży. Wartość zamówienia wynikająca z rezygnacji zakupu zostanie zwrócona natychmiast na wskazany rachunek bankowy. W przypadku niepodania przyczyny koszty odesłania ponosi Klient.

5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów.

 

Reklamacje

1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

2. Towary sprzedawane w wcsklep.pl, są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.

3. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z wcsklep.pl, za pośrednictwem e-maila z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

  • Brak produktów w koszyku.